Τελευταία Ενημέρωση: 28-01-2019

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Εισαγωγή

Η εταιρεία Στρατικούλας Χρήστος εκτιμά σοβαρά την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr". Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η δήλωση ασχολείται με "Πληροφορίες Προσωπικής Ταυτοποίησης" που μπορούν να συλλεχθούν από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Η δήλωση αυτή δεν ισχύει για άλλες οντότητες που δεν είμαστε κύριοι ή δεν ελέγχουμε ή πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι μας ή υπό τον άμεσο έλεγχο μας.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα "https://stratikoulas.gr", συμφωνείτε με τους όρους και τις πρακτικές δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και/ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στρατικούλας Χρήστος
Πελοποννήσου 116, Πετρούπολη
132 31, Αθήνα, Ελλάδα.
Υπόψιν: Κου Στρατικούλα Χρήστου.
Τηλέφωνο: 210.2623493
Κινητό: 693.677.4520
Email:

 

Τι Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε Και Γιατί.
Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης

Συλλέγουμε μόνο τις άκρως απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς επικοινωνίας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Τέτοιες προσωπικές πληροφορίες είναι το Όνομα και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας.

Δεδομένα Μη Προσωπικής Ταυτοποίησης

Συλλέγουμε στατιστικές και άλλες αναλυτικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται συνολικά για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr". Αυτά τα Δεδομένα Μη Προσωπικής Ταυτοποίησης περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ή την επαφή με εσάς, όπως είναι οι δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις IP του χρήστη, τους τύπους των προγραμμάτων περιήγησης και άλλα ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας.

Τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης συλλέγονται μόνο εάν μας τα υποβάλετε οικειοθελώς, μέσω της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr".

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να μας παράσχετε τα παραπάνω Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης, δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση κάποιων υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr".

 

Χρήση Δεδομένων Προσωπικής Ταυτοποίησης

Η εταιρεία Στρατικούλας Χρήστος συλλέγει και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την λειτουργία της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr", αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών της.

Δεν πουλάει, νοικιάζει ή μεταβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών της σε τρίτους.

Επίσης, δεν ζητά την παροχή "Ευαίσθητων" Προσωπικών Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr", όπως π.χ. η φυλή, η θρησκεία ή οι πολιτικές σας πεποιθήσεις. Εάν τέτοια "Ευαίσθητα" Προσωπικά Δεδομένα φτάσουν κατά λάθος στην κατοχή μας μέσω της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr", δεσμευόμαστε να τα διαγράψουμε άμεσα, χωρίς να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα αποκαλύψουμε σε τρίτους.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αποκλειστικά, για σκοπούς επικοινωνίας και για την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και για την ανίχνευση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση απάτης, κατάχρησης, κινδύνων ασφαλείας και τεχνικών ζητημάτων που μπορούν να βλάψουν την ιστοσελίδα ή το κοινό. Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, χωρίς προειδοποίηση, μόνο εάν απαιτηθεί από το νόμο ή με βάση τη καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για : (α) τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ή τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που τηρούμε στην ιστοσελίδα "https://stratikoulas.gr", (β) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή την περιουσίας της εταιρείας και (γ) ενέργειες υπό άκρως απαιτητικές συνθήκες για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των επισκεπτών της ιστοσελίδας ή του κοινού.

 

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες επεξεργασίας :

  • - Τα έννομα συμφέροντα μας στην αποτελεσματική παροχή πληροφοριών και των υπηρεσιών μας.
  • - Τη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε δώσει.
  • - Νομικές υποχρεώσεις.

 

Πόσο Καιρό Διατηρούνται Τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμα σας στη λήθη, όπως αυτό εξηγείται παρακάτω. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό τη νομική μας υπεράσπιση, τον έλεγχο, καθώς και για φορολογικούς σκοπούς.

 

Το Δικαίωμα Σας Στη Λήθη

Έχετε το δικαίωμα (ανά πάσα στιγμή) να ζητήσετε την ολική διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία έχετε υποβάλει μέσω της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr" και τα οποία περιλαμβάνουν :

  • Το Όνομα και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
  • Tις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιήσατε για την είσοδο σας στην ιστοσελίδα "https://stratikoulas.gr".
  • Την/Τις συγκατάθεση(εις) που δώσατε για τη χρήση των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Για να διορθώσετε, να λάβετε αντίγραφο ή να διαγράψετε μόνιμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα (εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας "https://stratikoulas.gr"), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ταχυδρομική διεύθυνση, ή στο τηλέφωνο που αναφέρονται παραπάνω. Για να κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας θα απαιτηθούν επιπρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης, όπως ενδεικτικά το πλήρες Ονοματεπώνυμο σας, η Διεύθυνση σας, αντίγραφο της Ταυτότητας σας ή/και άλλες προσωπικές πληροφορίες που ενδεχομένως θα ζητηθούν, ώστε να αποδειχθεί η αναγνώριση του/της αιτούντα/αιτούσας, καθώς και για την αναζήτηση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα "https://stratikoulas.gr" μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από την εταιρεία. Η εταιρεία Στρατικούλας Χρήστος Ο.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι ιστότοποι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Αλλαγές Στην Παρούσα Δήλωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι αλλαγές θα εμφανιστούν σε αυτήν τη σελίδα. Είναι αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών της ιστοσελίδας (σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε περιοδικά αυτή τη δήλωση), να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα Προσωπικά τους Δεδομένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας Στρατικούλας Χρήστος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Η εταιρεία Στρατικούλας Χρήστος χαιρετίζει τα σχόλια σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί. Εάν πιστεύετε ότι δεν τηρούμε την παρούσα δήλωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσδιοριστεί και να διορθωθεί το πρόβλημα άμεσα.